ผลิตภัณฑ์

  • Span

    ช่วง

    I. ภาพรวมเอสเทอร์ของกรดไขมันซอร์บิตัน (Span) เป็นสารลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่ไอออนิกเกี่ยวกับกลุ่มกรดไขมันเป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำและกลุ่มซอร์บิตันเป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำ Polyoxyethylene (20) เอสเทอร์กรดไขมันซอร์บิท (Tween) เป็นสารลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่ไอออนิกเกี่ยวกับกลุ่มกรดไขมันเป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำและกลุ่มของซอร์บิทพอลิเอทิลีนไกลคอลอีเธอร์เป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำ Ⅱ. มาตรฐานคุณภาพ (Polysorbate-80 จะเป็นไปตาม Standard CP2015 และซีรีส์อื่น ๆ จะเป็นไปตาม Standard USP32) ...