ผลิตภัณฑ์

  • T-80Doc1

    T-80Doc1

    Source (สูตร) ​​และ Standard Polyoxyethylene 20 Sorbitan Monooleate Polyoxyethylene dehydrated sorbitol monooleate เรียกว่า polysorbate-80 เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรทางเคมีคือ c24h44o6 (C2H4O) n. ละลายในน้ำละลายได้ในเอทานอลน้ำมันพืชเอทิลอะซิเตทเมทานอลโทลูอีนไม่ละลายในน้ำมันแร่ เป็นเจลาตินที่อุณหภูมิต่ำและฟื้นตัวได้หลังจากให้ความร้อน มันเหม็นมากและขมเล็กน้อย มักใช้เป็นสารลดแรงตึงผิว คุณสมบัติผลิตภัณฑ์นี้ ...