ผลิตภัณฑ์

  • Ethylene Glycol

    เอทิลีนไกลคอล

    เอทิลีนไกลคอล (เอทิลีนไกลคอล) เรียกอีกอย่างว่า“ ไกลคอล”“ 1,2-ethylene glycol” เรียกโดยย่อว่า EG สูตรเคมี (CH2OH) 2 เป็นไดออลที่ง่ายที่สุด เอทิลีนไกลคอลเป็นของเหลวที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและมีรสหวานเป็นพิษต่อสัตว์และปริมาณที่ร้ายแรงของมนุษย์คือประมาณ 1.6 กรัม / กิโลกรัม เอทิลีนไกลคอลสามารถละลายได้กับน้ำและอะซิโตน แต่ความสามารถในการละลายในอีเทอร์มีค่อนข้างน้อย ใช้เป็นตัวทำละลายสารป้องกันการแข็งตัวและวัตถุดิบสำหรับโพลีเอสเตอร์สังเคราะห์ คุณสมบัติทางกายภาพ...